मकर रास : नोकरी, व्यवसायात उत्तम स्थिती, प्रतिष्ठा लाभेल – eNavakal
लेख

मकर रास : नोकरी, व्यवसायात उत्तम स्थिती, प्रतिष्ठा लाभेल

मकर राशीचे स्वामित्त्व या राशीवर असल्यामुळे आपण शनीप्रधान लोक आहात. शनीचे मुख्य कारकत्व म्हणजे जबाबदारीची व कर्तव्याची जाणीव. अव्याहतपणे, चिकाटीने व अखंडपणे काम करणे हे आपले वैशिष्ट्य असते. आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर चिकाटी असते. शनीचा मुख्य गुणधर्म म्हणजे कायद्याचे पालन करणे. कायदा व न्याय या संदर्भात आपण विशेष जागरूक असता. मकर व्यक्ती या अत्यंत काटकसरी, हिशेबी व व्यवहार जाणणार्‍या असल्यामुळे प्रपंचात व संसारात त्या यशस्वी होतात. न्याय व अन्याय या बाबतीत तडजोड न करण्याची आपली वृत्ती आहे. कडक शिस्त, व्यवहारीपणा, आर्थिकबाबतीत विशेष जागरूक हे आपले वैशिष्ट्य आहे. शनीकडे संयम आहे, शिस्त आहे, सहनशिलता आहे. विवेक आहे, विचार आहे. व्यवहारचातुर्य आहे. समाजापासून दूर राहण्याची आपली प्रवृत्ती आहे. एकांतवासाकडे आपला अधिक कल आहे. आत्मसंयमन ही आपली शक्ती आहे.

आरोग्य
आरोग्याच्या दृष्टीने मकर राशीच्या व्यक्तींना हे वर्ष कमी-जास्त प्रमाणात सर्वसामान्य ठरणार आहे. यावर्षी आपल्यावरील जबाबदारी वाढणार आहे. त्यामुळे प्रकृतीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी दि. 26/10/2017 ला शनीचा धनु राशीत प्रवेश झाला आहे व त्यावेळी आपली साडेसाती सुरू झाली आहे. साडेसाती सुरू झाल्यामुळे काहीवेळा महत्त्वाची कामे रखडतात.
कामाचा ताण व दगदग जास्त प्रमाणात जाणवते. काहीवेळा तुम्ही केलेली वेळापत्रके चुकण्याची शक्यता आहे. परंतु दि. 11 ऑक्टोबर 2018 पर्यंत गुरू दशमात आहे. त्यामुळे व्यवसायाकडे लक्ष देऊ शकाल. व्यवसायातील जबाबदारी वाढणार आहे. गुरू अनुकूल असल्यामुळे अनेकांचे सहकार्य मिळवू शकाल. मन आशावादी राहील. आर्थिक लाभाचे प्रमाण चांगले राहील. परंतु यावर्षी जेवढे सकारात्मक राहते येईल तेवढे सकारात्मक राहणे गरजेचे आहे. यावर्षी आपण शांत व संयमी राहणे गरजेचे आहे.
खालील कालखंड आरोग्याच्या दृष्टीने सौख्यकारक आहेत.
दि. 14/01/2018 ते दि. 05/02/2018
दि. 08/03/2018 ते दि. 17/03/2018
दि. 03/05/2018 ते दि. 14/05/2018
दि. 09/06/2018 ते दि. 04/07/2018
दि. 02/09/2018 ते दि. 10/10/2018
खालील कालखंड आरोग्याच्या दृष्टीने प्रतिकूल ठरण्याची शक्यता आहे.
दि. 06/02/2018 ते दि. 06/03/2018
दि. 18/03/2018 ते दि. 01/05/2018

व्यवसाय, उद्योग, आर्थिक स्थिती
व्यवसाय, उद्योगधंदा, व्यापार, कारखानदारी या दृष्टीने मकर राशीच्या व्यक्तींना हे वर्ष विशेष समाधानकारक ठरणार आहे. हे वर्ष यशदायक व लाभदायक ठरणार आहे. मकर राशीच्या व्यक्तींना मागील वर्षी दि. 26/01/2017 पासून साडेसाती सुरू झाली आहे. परंतु त्याचा यावर्षी तरी व्यवसायाच्या दृष्टीने फारसा परिणाम होणार नाही. शिवाय मकर ही शनीचीच रास असल्यामुळे इतर राशीइतका मकर राशीच्या व्यक्तींना साडेसातीचा फारसा त्रास होत नाही.
दि. 11 ऑक्टोबर 2018 पर्यंतचा कालखंड व्यवसायाच्या दृष्टीने विशेष चांगला ठरेल. हा कालखंड आपण नवीन व्यवसाय सुरू करण्यास किंवा व्यवसायाची नवीन शाखा सुरू करण्यास कालखंड अनुकूल आहे. या कालखंडात आपण प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल कराल. या कालखंडात आपण व्यवसायातील जागेचे प्रश्न सोडवू शकाल. व्यवसायाच्या जागेचे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने दि.8 मार्च 2018 ते दि. 02 मे 2018 हा कालखंड सोडला तर संपूर्ण कालखंड ढोबळमानाने चांगला आहे.
खालील कालखंड आर्थिक लाभाच्या दृष्टीने लाभदायक आहेत.
दि. 15/01/2018 ते दि. 05/02/2018
दि. 03/03/2018 ते दि. 10/04/2018
दि. 25/04/2018 ते दि. 14/05/2018
दि. 09/06/2018 ते दि. 03/07/2018
दि. 03/09/2018 ते दि. 20/11/2018
दि. 02/12/2018 ते दि. 31/12/2018
खालील कालखंड व्यवसायाच्या दृष्टीने प्रतिकूल ठरतील. तसेच शासकीय कामाच्या दृष्टीने प्रतिकूल ठरतील.
दि. 19/05/2018 ते दि. 06/06/2018
दि. 05/07/2018 ते दि. 31/07/2018

नोकरी
नोकरीतील मकर राशीच्या व्यक्तींना हे वर्ष यशदायक ठरणार आहे. यावर्षी नोकरीतील व्यक्तींना दि. 11 ऑक्टोबर 2018 पर्यंतच्या कालखंडामध्ये बढतीची शक्यता आहे. जे बदलीसाठी प्रयत्न करत आहेत त्यांना या कालखंडामध्ये बदली मिळेल. तुमच्या वैचारिक व बौद्धिक पातळीवर अनुकूल परिवर्तनाची शक्यता आहे. नोकरीमध्ये आपणाला वरिष्ठांचे तसेच सहकार्यांचे अपेक्षित सहकार्य लाभणार आहे.
साडेसाती सुरू झाली आहे. त्यामुळे यावर्षी कामाचा ताण राहणार आहे, दगदग राहणार आहे. जबाबदारी वाढणार आहे. तरीही गुरू अनुकूल आहे व त्याचा फायदा होणार आहे. विरोधकावर मात कराल. दि. 12 ऑक्टोबर 2018 नंतरच्या कालखंडामध्ये काहींना नोकरीच्या दृष्टीने एखादी संधी लाभेल.
खालील कालखंड नोकरीतील व्यक्तींना प्रगतीचे व बढतीचे ठरणार आहेत.
दि. 14/01/2018 ते दि. 12/02/2018
दि. 16/03/2018 ते दि. 09/06/2018
दि. 18/07/2018 ते दि. 16/08/2018
दि. 20/10/2018 ते दि. 08/11/2018
दि. 15/11/2018 ते दि. 14/12/2018
खालील कालखंड प्रतिकूल ठरण्याची शक्यता आहे.
दि. 01/01/2018 ते दि. 11/01/2018
दि. 13/02/2018 ते दि. 12/03/2018
दि. 15/06/2018 ते दि. 15/07/2018
दि. 16/12/2018 ते दि. 31/12/2018

प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी, गुंतवणूक, प्लॉट, फ्लॅट, बंगला, वाहन खरेदी या दृष्टीने मकर राशीच्या व्यक्तींना हे वर्ष अत्यंत लाभदायक व यशदायक असे ठरणार आहे. यावर्षी आपण आपल्या राहत्या घराचे व व्यवसायाच्या जागेचे प्रश्न सोडवू शकाल. प्रॉपर्टीच्या क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या व्यक्तींना म्हणजेच बिल्डर्स, डेव्हलपर्स, लँड डिलर्स यांच्या दृष्टीने हे वर्ष विशेष लाभदायक ठरणार आहे. ज्यांना आयुष्यात एकदाच प्रॉपर्टीचे व्यवहार करायचे आहेत किंवा फ्लॅट, बंगला हे घ्यावयाचे आहेत त्यांना दि. 12/10/2018 पर्यंतचा कालखंड अधिक अनुकूल आहे.
खालील कालखंड प्रॉपर्टीच्या दृष्टीने सौख्यकारक व अनुकूल ठरतील.
दि. 01/01/2018 ते दि. 31/01/2018
दि. 09/02/2018 ते दि. 07/03/2018
दि. 03/05/2018 ते दि. 05/07/2018
दि. 20/07/2018 ते दि. 20/09/2018
दि. 02/10/2018 ते दि. 05/11/2018
दि. 24/12/2018 ते दि. 31/12/2018
खालील कालखंडात प्रॉपर्टीचे व्यवहार, वाहन खरेदीचे व्यवहार शक्यतो टाळावेत.
दि. 09/03/2018 ते दि. 02/05/2018

संततीसौख्य
संततिसौख्याच्या दृष्टीने मकर राशीच्या व्यक्तींना हे वर्ष अत्यंत चांगले व सौख्यकारक ठरणार आहे. मकर राशीच्या व्यक्तींना संततिसौख्य अत्यंत चांगले लाभणार आहे. मुलामुलींची प्रगती संतोषजनक असेल. मुलामुलींचे व्यवसायाचे प्रश्न तसेच नोकरीचे प्रश्न मार्गी लागणार आहेत. त्यांचे उपक्रम, त्यांचे छंद, त्यांचे कलानैपुण्य यामध्ये चांगली संधी लाभणार आहे. सर्व क्षेत्रांत मकर राशीच्या व्यक्तींच्या मुली वेगवान प्रगती करणार आहेत. मुलामुलींची प्रगती संतोषजनक व समाधानकारक असेल.
खालील कालखंड मकर राशीच्या व्यक्तींना संततिसौख्याच्या दृष्टीने चांगले जाणार आहे.
दि. 15/01/2018 ते दि. 05/02/2018
दि. 04/03/2018 ते दि. 07/05/2018
दि. 10/06/2018 ते दि. 03/07/2018
दि. 10/08/2018 ते दि. 11/10/2018
दि. 24/10/2018 ते दि. 31/12/2018
खालील कालखंड संततिसौख्याच्या दृष्टीने प्रतिकूल ठरतील.
दि. 01/01/2018 ते दि. 12/01/2018
दि. 16/05/2018 ते दि. 07/06/2018
दि. 08/07/2018 ते दि. 01/08/2018

विवाह / वैवाहिक सौख्य
विवाह, वैवाहिक सौख्य तसेच विवाहेच्छुंचे विवाह जमणे या दृष्टीने मकर राशीच्या व्यक्तींना हे वर्ष चांगले ठरणार आहे. संपूर्ण वर्षभर गुरू आपणाला अनुकूल आहे. लग्नासाठी जे गुरूबळ लागते ते गुरूबळ संपूर्ण वर्षभर आहे. त्यामुळे या गुरूचा फायदा आपणाला होणार आहे. तरीही दि. 12 ऑक्टोबर 2018 नंतरचा कालखंड हा अपेक्षित साथीदार मिळण्याच्या दृष्टीने अत्यंत चांगला आहे. वैवाहिक सौख्य लाभेल. वैवाहिक जीवनातील प्रश्न सोडवू शकाल. विवाहेच्छुंचे विवाह जमण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण वर्ष चांगले आहे. वैवाहिक सौख्याच्या दृष्टीने साडेसातीचा विशेष परिणाम होणार नाही.
खालील कालखंड वैवाहिक सौख्याच्या दृष्टीने सौख्यकारक आहेत.
दि. 08/03/2018 ते दि. 17/03/2018
दि. 02/05/2018 ते दि. 13/05/2018
दि. 10/06/2018 ते दि. 04/07/2018
दि. 04/09/2018 ते दि. 14/10/2018
दि. 31/10/2018 ते दि. 31/12/2018
खालील कालखंड वैवाहिक सौख्याच्या दृष्टीने प्रतिकूल आहेत.
दि. 17/01/2018 ते दि. 07/03/2018
दि. 18/03/2018 ते दि. 30/04/2018

प्रवास
प्रवास, तीर्थयात्रा, परदेश प्रवास या दृष्टीने हे वर्ष मकर राशीच्या व्यक्तींना हे वर्ष अत्यंत चांगले आहे. काहींना शिक्षणासाठी व व्यवसायासाठी व सहल म्हणून परदेशी जाण्याची संधी मिळेल. प्रवास सुखकारक होतील. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील. एकूणच मकर राशीच्या व्यक्तींना प्रवासाच्या, तीर्थयात्रेच्या दृष्टीने हे वर्ष अत्यंत सौख्यकारक आहे. यावर्षी तीर्थयात्रेला, परदेश प्रवासाला चांगली संधी मिळणार आहे.
खालील कालखंड प्रवास, तीर्थयात्रा, परदेश प्रवास या दृष्टीने चांगले आहेत.
दि. 03/03/2018 ते दि. 17/03/2018
दि. 01/04/2018 ते दि. 07/05/2018
दि. 26/06/2018 ते दि. 09/09/2018
दि. 19/09/2018 ते दि. 10/10/2018
दि. 02/11/2018 ते दि. 31/12/2018
खालील कालखंड परदेश प्रवासाच्या दृष्टीने प्रतिकूल ठरेल.
दि. 10/06/2018 ते दि. 25/06/2018

सुसंधी / प्रसिद्धी व सुयश
सुसंधी, प्रसिद्धी, अंगिकृत कार्यात यश या दृष्टीने मकर राशीच्या व्यक्तींना हे वर्ष अत्यंत चांगले आहे. समाधानकारक आहे. नवा रस्ता दिसेल, नवी दिशा सापडेल. तुमच्या बौद्धिक व वैचारिक जीवनात अनुकूल परिवर्तनाची शक्यता आहे. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. काहींना गुरूकृपा लाभेल. तुमचा एका नव्या वर्तुळात प्रवेश होईल. तुमची प्रगती एका वेगळ्या उंचीवर जावून पोहोचणार आहे.
दि. 12 ऑक्टोबर 2018 नंतरचा कालखंड हा सुसंधी व प्रसिद्धीच्या दृष्टीने अधिक यशदायक व लाभदायक आहे. तुम्हाला तुमच्या क्षेत्रात चांगली संधी प्राप्त होणार आहे. तुमच्या आशाआकांक्षा सफल होतील. तुमची स्वप्ने व मनोरथ साकार होतील. कला, संगीत, नाट्य, लेखन, प्रकाशन या क्षेत्रात तुम्हाला नावलौकिक प्राप्त होईल. तुमची बुद्धिमत्ता, तुमचे कलागुण, तुमचा अनुभव याला दाद मिळणार आहे. यावर्षी तुमचा जनसंपर्क वाढेल. तुमच्या ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावतील. नवे स्नेहसंबंध जुळतील.
या वर्षात नवनवीन ज्ञान प्राप्त करणार आहात. नवनवीन अनुभव मिळतील. सुसंधीच्या दृष्टीने हे वर्ष नोंद करून ठेवण्यासारखे राहील. बौद्धिक, संशोधन क्षेत्रात अपूर्व यश मिळेल. वर्षाअखेरीस एक विलक्षण मानसिक समाधान, प्रसन्नता लाभेल. तुमचे अंदाज व निर्णय अचूक ठरणार आहेत. अनेकांचे चांगले मार्गदर्शन लाभणार आहे.
खालील कालखंड सुसंधी, प्रसिद्धी या दृष्टीने यशदायक आहेत.
दि. 02/03/2018 ते दि. 25/03/2018
दि. 20/04/2018 ते दि. 13/05/2018
दि. 28/05/2018 ते दि. 09/06/2018
दि. 21/09/2018 ते दि. 05/10/2018
दि. 04/11/2018 ते दि. 30/12/2018
प्रतिष्ठा, मानसन्मान
प्रतिष्ठा, मानसन्मान, अधिकारयोग या दृष्टीने मकर राशीच्या व्यक्तींना हे वर्ष अत्यंत चांगले जाणार आहे. विशेषत: दि. 11/10/2018 पर्यंतचा कालखंड हा विशेष चांगला आहे. मागील वर्षी तुम्ही जे कार्य केले, जे परिश्रम घेतले, जे कष्ट केले त्याचा फायदा तुम्हाला आत मिळणार आहे. यावर्षी आपणाला अनेकांचा वरदहस्त लाभणार आहे. थोरामोठ्यांचे परिचय होणार आहेत. त्यांचा आशिर्वाद लाभणार आहे. सहकार्य लाभणार आहे.
सहकार, शिक्षण, सांस्कृतिक क्षेत्र, धार्मिक व आध्यात्मिक संस्था, राजकारण या सर्व क्षेत्रात तुम्ही तुमच्या कार्याचा ठसा उमटवू शकाल. मकर व्यक्तींकडे मुळातच चिकाटी खूप असते. कामामध्ये सातत्य असते. अत्यंत धीमेपणाने, अथकपणाने, अव्याहतपणाने व अखंडपणे काम करण्याची आपली पद्धत असते. यशासाठी कितीही काळ थांबण्याची आपली तयारी असते. यावर्षी आपणाला चांगली संधी लाभणार आहे. दि. 11 ऑक्टोबर 2018 पर्यंतच्या काळात आपणाला एखादे अधिकारपद मिळेल. नावलौकिक मिळेल, प्रतिष्ठा मिळेल. मानमान्यता मिळेल. कीर्ती लाभेल.
खालील कालखंड प्रतिष्ठा, मानसन्मानाच्या दृष्टीने चांगले आहेत.
दि. 15/03/2018 ते दि. 17/03/2018
दि. 15/03/2018 ते दि. 14/05/2018
दि. 02/09/2018 ते दि. 08/10/2018
दि. 20/10/2018 ते दि. 15/12/2018
खालील कालखंडामध्ये आपण कोणत्याही शासकीय कामांमध्ये अडकणार नाही. आपल्या प्रतिष्ठेला धक्का लागणार नाही याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे.
दि. 01/01/2018 ते दि. 12/01/2018
दि. 16/12/2018 ते दि. 31/12/2018
सारांश, मकर राशीच्या व्यक्तींना हे वर्ष आरोग्याच्या दृष्टीने कमी-जास्त प्रमाणात संमिश्र स्वरूपाचे ठरणार आहे. नोकरी, व्यवसायात उत्तम स्थिती राहील. व्यवसायातील कारभार वाढणार आहे. व्यवसायात आपण नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. परंतु त्याचवेळी आपल्यावरील जबाबदारीचे प्रमाण वाढणार आहे. त्यामुळे कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. विशेषत: दि. 11 ऑक्टोबर 2018 पर्यंतचा कालखंड हा नोकरी, व्यवसायाच्या दृष्टीने अधिक चांगला आहे. या कालखंडात आपण व्यवसायातील महत्त्वपूर्ण कामे पार पाडू शकाल. या कालखंडात काहींना एखादे महत्त्वाचे पद लाभेल. बढतीच्या दृष्टीने, मानसन्मान-प्रतिष्ठा मिळण्याच्या दृष्टीने, प्रॉपर्टीच्या व गुंतवणुकीच्या दृष्टीने हा कालखंड अत्यंत चांगला आहे. संपूर्ण वर्षभर गुरू अनुकूल आहे. विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना, युवतींना दि. 12 ऑक्टोबर 2018 नंतरचा कालखंड हा परीक्षा, अभ्यासक्रम, तुमचे छंद, तुमच्या कला यामध्ये चांगली सुसंधी मिळवून देणारा आहे. विवाहेच्छू मुलामुलींचे विवाह ठरतील. नोकरीत बढतीचे योग आहेत. परदेश प्रवासाचे, तीर्थयात्रेचे योग आहेत. यावर्षी तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरणार आहेत. कामाचा थोडा ताण जाणवेल, दगदग जाणवेल. साडेसातीचा कालखंड सुरू असल्याने जागरूक रहावे. सर्व गोष्टींचा चौफेर अभ्यास करून, विचार करून मगच निर्णय घ्यावेत.

एकमेव आशास्थान
63 वर्षांचा ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यास, दीड लाखांपेक्षा अधिक व्यक्तींना मार्गदर्शन, विवाह, घटस्फोट, प्रेमविवाह, संतती, व्यापार, नोकरी, बढती, बदली, राजकारण या सर्व समस्यांवर मार्गदर्शन व उपाय. समक्ष भेटा किंवा पत्र व्यवहाराद्वारे तुमची जन्मतारीख, जन्मवेळ, जन्मठिकाण, कौटुंबिक माहिती, पत्ता, मोबाईल नंबर व तीन प्रश्न पाठवा. फी ची चौकशी करून खालील पत्त्यावर पत्र व्यवहार करावा.
प्राचार्य रमणलाल शहा
‘कल्पतरू’ बिल्डिंग, राधिका पॅलेस हॉटेल समोर,
राधिका रोड, सातारा-415001. फोन : (02162) 233480.

Sharing is caring!

You may also like

Read More

post-image
अर्थ आघाडीच्या बातम्या देश

Budget 2020 : वाचा! नव्या अर्थसंकल्पातून कोणाला काय मिळाले?

नवी दिल्ली – २०२०-२१ सालचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला. या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कररचनेत करण्यात आलेला बदल. तसेच, शिक्षण, कृषी, आरोग्य,...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या

पुणे जिल्हा परिषद निवडणूक; अध्यक्षपदी राष्ट्रवादीच्या निर्मला पानसरे

पुणे – पुणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने  वर्चस्व कायम ठेवले आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादीच्या निर्मला पानसरे तर उपाध्यक्षपदी रणजित शिवतारे यांची निवड करण्यात...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

देशात गरिबी, उपासमार, असमानता वाढली, एमपीआयचा धक्कादायक अहवाल

नवी दिल्ली – देशाचे सामाजिक वातावरण गढूळ झालेले असताना आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशातील 22 ते 25 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात...
Read More
post-image
आघाडीच्या बातम्या देश

लॉकडाउन 4.0 : आता पुढे काय करणार? राहुल गांधींचा मोदी सरकारला सवाल

नवी दिल्ली – देशात वाढत्या कोरोनाबाधितांच्या संख्येवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. लॉकडाउनच्या चारही टप्प्यांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना...
Read More
post-image
ट्रेंडिंग देश महाराष्ट्र

‘या’ विशाल चिखलात लपलेला जीव तुम्ही शोधू शकता का?

जगावर कोसळलेल्या कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी शेकडो देश लॉकडाऊन असल्याने सध्या करोडो नागरिक आपापल्या घरातच आहेत. भारतातही मागील दोन महिन्यांपासून लॉकडाऊन आहे. अशा परिस्थितीत...
Read More
post-image
मनोरंजन

‘मीनल मुरली’ चित्रपटाचा सेट उद्धवस्त केल्या प्रकरणी कारवाईचे आदेश

तिरुवनंतपुरम – ‘मीनल मुरली’ चित्रपटाचा सेट सोमवारी उजव्या विचारसणीच्या कट्टरपंथीयांनी उद्धवस्त केल्यानंतर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, या...
Read More
post-image
देश

विम्याच्या भरपाईचे दावे वाढले; प्रिमिअम वाढण्याची शक्यता

नवी दिल्ली – कोरोनामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून विम्याच्या नुकसान भरपाईचे दावे वाढले आहेत. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या विमा कंपन्या आपल्या प्रीमियममध्ये २० ते ४० टक्के...
Read More
post-image
देश

TVS मोटर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २० टक्के कपातीचा निर्णय

नवी दिल्ली  लॉकडाऊनच्या संकटात आता भारतातील अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करण्यास सुरुवात केलेली आहे. अशा परिस्थितीत टीव्हीएस मोटर कंपनीनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात...
Read More